KUNST SOM SPEKULERER OM FRAMTIDEN

Våre nettsider er for tiden under utarbeidelse.

i/o/lab arbeider med faglig kunstnerisk forskning og utvikling med fokus på kunst, ny teknologi og vitenskap. Gjennom kunstneriske produksjoner og formidlingsarbeid bidrar i/o/lab som ressurs gjennom presentasjoner, kompetansebygging, kunnskapsutvikling, arrangementer og som samarbeidspartner innen feltet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Målene til i/o/lab er å bidra med nyskapende og kunstneriske prosjekter ved å skape møteplasser mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.
i/o/lab sine prosjekter styrkes gjennom gode samarbeidspartnere et sterkt faglig nettverk.

Dere kan kontakte oss på epost: hege@iolab.no
eller på tlf +47 97601087