Dokumentasjon av paneldebatten "DNA i kunst og etterforskning"

Under åpningshelgen av Article biennalen ble det avholdt paneldebatter, vi har dokumentert paneldebatten og deler dette på Vimeo

Paneldebatt 1 - DNA i kunst og etterforskning / Lørdag 7.februar

Åpningsprogrammet til Article bød på spennende debatter om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk.
i/o/lab inviterte Bioteknologirådet, GENA - Institutt for DNA analyse og privatetterforsker Vanvik til en samtale med kunstneren Paul Vanouse.

Paneldeltakere
Paul Vanouse, kunstner
Ragne Farmen, dr. philos og daglig leder GENA - Institutt for DNA analyse
Bjørn Thorleif Vanvik, privatetterforsker BTV Consulting Vanvik

Paneldiskusjon ble ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne.

 

2015

Samarbeidspartnere