Dokumentasjon av paneldebatt om kreft og forskning

Under åpningshelgen av Article biennalen ble det avholdt paneldebatter, vi har dokumentert paneldebatten og deler dette på Vimeo

Paneldebatt 2 - På sporet av årsaker til kreft

Åpningsprogrammet til Article byr på spennende debatter om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk.
Hvorfor blir friske celler til kreftceller? DNA-analyser setter leger og forskere på sporet av årsaker til kreft.  
​I samarbeid med Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og Bioteknologirådet.

Introduksjon, Professor Ola Myklebost (NCGC)

Paneldeltakere
Onkolog Bjørnar Gilje, Stavanger Universitetssykehus
Seksjonleder for molekylær patologi Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus
Professor Ola Myklebost, Radiumhospitalet
Kreftforsker Oddmund Nordgård, Universitetet i Stavanger

Paneldiskusjon er ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne.

2015

Samarbeidspartnere