• Article biennalen (foto: Stavanger kunstmuseum)
  • Article biennalen (foto: iolab)
  • Article biennalen (foto: iolab)
  • Article biennalen (foto: iolab)
  • Article biennalen (foto: iolab)
  • Article biennalen (foto: iolab)

Article 2015 vises frem til 1.Mars!

Article biennalen arrangeres igjen for femte gang i regionen - denne gang i samarbeid med Stavanger kunstmuseum.

Formålet med Article biennalen er å fremme kunstformer som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. Konsept og tematikk for Article biennalen 2015 vil dreie seg om krysningsfeltet kunst og vitenskap, med fokus på kunst som tar ibruk og/eller kommenterer DNA og nanoteknologi. 

Tilgang på informasjon og bruk av ny teknologi har inspirert kunstnere til å utforske kreative, etiske og filosofiske aspekter av vitenskapen. Kunstnerne visualiserer det usynlige og redefinerer begrepet estetikk og hva som menes med kunst. Under Article biennalen møter vi kunstverk som stiller spørsmål ved DNA-teknologi vedrørende opphavsrett og personvern, kunstverk malt med nanopartikler av sølv og et nytt supermarked med kunstneriske spekulative nanoprodukter.

Utstillingen suppleres med arrangementer i form av diskusjonspanel, kunstner presentasjoner og aktiviteter rettet mot barn og unge.

 

 

 

2015

Samarbeidspartnere