Workshop for de Radikalt Økologiske i Stavanger med Scott Kellogg

16 september på loftet til Tou Scene, engasjerte Scott Kellogg en gruppe på 15 deltakere til å få hendene skitne ved å blande til sin egen soppkultur – dette som del av workshop om bærekraftig teknologi for radikal økologisk regenerasjon.

Workshopen var både konseptuelt informativt og relevant for den overordnede visjonen for biennalen, den var også laget spesielt relevant etter personlige ønsker fra hver deltaker. Kelloggs kunnskap og entusiasme stimulerte alle deltakerne, workshopen gav en innsikt i bærekraftig filosofi og plantet forhåpentligvis et frø for en bedre livsstil. Et mulig prosjekt hvor man kunne presentere Tou Scene som et eksempel på urban bærekraft ble diskutert. Vi håper at dette forslaget vil følges opp etter workshopen.

2010

Samarbeidspartnere