Se intervensjonen Minimum Monument av Nele Azevedo på YouTube

Samarbeidspartnere