Presentasjon av co-kurator Marcus Neustetter

Marcus Neustetter er basert i Johannesburg (Sør-Afrika) som kunstner, kurator, aktivist og produsent, Marcus Neustetter, reflekterer kritisk og lekent på kontekst gjennom sine kunst og samarbeidsprosjekter. Hans strategi har vært å pro-aktivt bygge muligheter og erfaringer ved å undersøke, reflektere og provosere. Stort sett har prosessen drevet hans produksjon av prosjekter i grenselandet mellom kunst, vitenskap og teknologi og har ledet ham til å arbeide i en tverrfaglig tilnærming og finne kontekst spefikkke strategier for å arbeide med kunstnere og alternative publikum. Han har i samarbeid med Stephen Hobbs, utviklet oppdrag, prosjekter og utstillinger i alternative og offentlige rom gjennom The Trinity Session de siste ti årene.

www.onair.co.za
www.marcusneustetter.net

2010

Samarbeidspartnere