Nele sine isskulpturer inntar Torget i Stavanger

Klokken 17:00 onsdag 15 september, ble en 10 fots container plassert på Torget, dørene åpnet og et nysgjerrig publikum i Stavanger begynte å samle seg. En etter en ble de små isskulpturene hengitt publikum av kunstneren Nele Azevedo og hennes assistenter, og folk ble oppfordret til å plassere disse skulpturene på trinnene til torgtrappene.

Responsen er en smittende entusiasme over deltakelsen og publikum begynte å øke det voksende fellesskapet av is skulpturer plassert i det offentlige rom, utbyggingen av det midlertidige Minimum Monument. Skulpturene smeltet bort i motsetning til Alexander Kiellands bronse skulptur og Anthony Gormley skulpturene som er spredd rundt i byen.

Det finnes en eim i luften av nysgjerrighet og forvirring til hvorfor disse smeltende skulpturene blir plassert i det offentlige rom. Fotografier blir tatt for å holde på øyeblikket før de smelter bort. Og mange spørsmål reises ...

Lite vet publikum at i løpet av de siste ni dagene har Nele og et team av assistenter foretatt nøye håndtering av støpeformer og frosne figurer frem mot kunstnerens visjon til denne midlertidige offentlige intervensjonen.

I samtale med kunstneren, imens håndtering av skjøre is skulpturer løftes ut av støpeformene, deler kunstneren noen av tankene rundt prosessen og inntrykk av hennes arbeid i Stavanger et par dager før intervensjonen. Arbeidet endres fra konteksten i Brasil, hennes hjemland. I Stavanger er det en sterkere kultur med offentlige intervensjoner, her finnes monumenter som feirer kulturpersonligheter til og med noen som anerkjenner hverdagen. I motsetning til den konteksten av Brasil, er forholdet til isen mer vanlig her, som en del av miljøet. En tettere tilknytning til klima finnes i verket, hvor den smeltende menneskelige formen illudererer ubetydeligheten i den menneskelige tilstedeværelse på planeten ved å komprimere en levetid gjennom tilværelsen i en midlertidig intervensjon.

Et par timer etter inngrepet fines ikke annet enn vanndammer igjen fra kunstverket på stedet, men Minimum Monument vil sikkert fortsette å eksistere i minnet hos deltakerne og publikum.

2010

Samarbeidspartnere