Azevedo representert i utstillingen EXPEDITIONS IN AESTHETICS & SUSTAINABILITY

Utstillingen EXPEDITIONS IN AESTHETICS & SUSTAINABILITY åpnet 2.september i Berlin, Nele Azevedo er representert i programmet. Nå er hun kommet til Stavanger for å begynne med produksjonen av sitt verk "Minimum Monument" som åpnes 15.September kl.17.00 ved trogtrappene i Stavanger.
EXPEDITIONS IN AESTHETICS & SUSTAINABILITY viser kunstneriske praksiser som bidrar til bevaring av kloden, som har til hensikt å påvirke bevisst forbruker atferd og være økonomisk effektiv, det presenteres også kunstneriske posisjoner hvor grensene mellom kunst, aktivisme og oppfinnelser oppløses og erfaringer og metoder av miljøtiltak knyttes sammen med kunstneriske tilnærminger. I tillegg til deltakende prosjekter og nettverk, presenterer utstillingen tekniske nyvinninger og materialer på områder som fornybar energi, klimaendringer og re / upcycling, samt eksempler på bærekraftig forvaltning.
Se mer informasjon om utstillingen på nettet:
http://www.z-n-e.info/index.php?root=10&lang=en

2010

Samarbeidspartnere