Article Biennalen 2010 - Der e någe så ikkje stemme her

Man kan spekulere i om dagens levevilkår i Stavanger og mange andre lignende byer er bygd på sårbarheten og de begrensede ressursene i miljøet vårt, og den underbevisste angsten om at vi ikke er sikre på hvor lenge vi kan leve slik. Realiteten med klimaendringer, stadige medierapporter om miljøkatastrofer forårsaket av våre forbrukerhandlinger, dommedagsprofetier for fremtidige generasjoner og personlige helsetrusler minner oss daglig om utfordringene vi står overfor. Men likevel fortsetter vi å leve livet som om alt var som det skulle.

De som forsøker å gjøre noe med dette, som prøver å leve mer miljøvennlig og jobber for at myndigheter og private næringslivssyndere skal treffe egnede tiltak, føler ofte håpløshet, med tanke på det globale omfanget av problemet og de revolusjonære endringene i tankesettet hos globale krefter som må til. Så enkelte gjør det de kan, mens flertallet av befolkningen fortsatt lever livet som om alt er som det skal være.

Gjennom presentasjonen av samtidige offentlige kunstverk som er enestående kortvarige møter i Stavanger, håper ARTICLE 2010 å skape bevissthet om og forsterke den lille tvilen hos publikum om begrepene rundt miljøpåvirkningen, energikrisen og forbrukerholdningene. Kuratorenes hensikt er ikke å skape dette gjennom høylydte og prangende kunngjøringer, men i stedet gjennom midlertidige avbrytelser i hverdagen som kan stimulere til spørsmål, men også få et intetanende publikum til å legge merke til at noe ikke stemmer.

Article 2010 viser midlertidige offentlige intervensjoner, konferanser, seminarer og offentlige fremvisninger av internasjonale kunstnere i Stavanger fra 14. september til 15. oktober. Article 2010 åpner for «ustabile kunstformer»: Vår hensikt er å presentere stedsspesifikk kunst som ennå ikke er institusjonalisert og stabilisert av tradisjonelle produksjons- og distribusjonsrammer, kunst som går på tvers av disipliner, og som anvender uvanlige sammenhenger og henvisninger eller kunst som ikke forankres av permanente statiske gjenstander. Disse understøttes av offentlige presentasjoner, seminar og konferanser (se programmet for mer informasjon).

Deltakende kunstnere og presentatører
Nele Azevedo / Michael Bauwens / Beehive Design Collective / Tina Finnas / Terike Haapoja / Helen&Hard / Simon Høgsberg / Sophie Jerram / Scott Kellogg / Tapio Màkele / Andrea Polli / Lerato Shadi / Karolina Sobecka / Momoko Seto / HOAX / Ulla Taipale / The Yes Men / Ubermorgen.com / James Webb

Kuratorer Hege Tapio (i/o/lab) og Marcus Neustetter

2010

Samarbeidspartnere