Kunstnerpresentasjoner - Kate Nichols og Next Nature

8 Feb 2015 - 13:00

Dagens program ser på hvordan kunstnere forholder seg og arbeider med Nano teknologi gjennom presentasjoner av kunstneren Kate Nichols og  Koert van Mensvoort, kreativ direktør ved Next Nature.

Kate Nichols startet sin kunstnerkarriere som en tradisjonell klassisk maler. Gjennom hennes arbeid og undersøkelser av farger og pigmenter ble hun opptatt av de strukturelle fargene som finnes i naturen, blant annet hos sommerfuglen blå Morfo. Dette forskningsarbeidet ledet til at hun ble innlemmet som kunstner til professor Alivisatos laboratorie i Berkeley, California.
http://www.katenicholsstudio.com/

Next Nature Lab er en organisasjon tilknyttet avdeling for industriell design ved Eindhoven Teknologiske Universitet. Next Nature Lab observerer nye kulturelle og vitenskapelige fenomener og bidrar med artikler og konkrete design prosjekter. Deres prosjekt Nano Supermarket presenterer spekulative nanoprodukter som vil kunne finnes i varehyllene iløpet av de nærmeste ti årene.
http://www.nextnature.net/events/nano-supermarket/

Presentasjonene foregår på engelsk

Etter presentasjonene blir det omvisning i utstillingen kl.14:00 med kurator Hege Tapio

Samarbeidspartnere