Paneldebatt 2 - På sporet av årsaker til kreft

7 Feb 2015 - 15:00

Åpningsprogrammet til Article byr på spennende debatter om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk.
Hvorfor blir friske celler til kreftceller? DNA-analyser setter leger og forskere på sporet av årsaker til kreft.  
​I samarbeid med Norsk Kreftgenomikkonsortium (NCGC) og Bioteknologirådet.

Introduksjon, Professor Ola Myklebost (NCGC)

Paneldeltakere
Onkolog Bjørnar Gilje, Stavanger Universitetssykehus
Seksjonleder for molekylær patologi Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus
Professor Ola Myklebost, Radiumhospitalet
Kreftforsker Oddmund Nordgård, Universitetet i Stavanger

Paneldiskusjon er ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne.
Diskusjonen vil bli på norsk.

Slutt klokken 16:00

Samarbeidspartnere