Lag et DNA smykke

1 Mar 2015 -
12:00 til 14:00

Lær å ekstrahere DNA via DIY (Do It Yourself) metoden
Ditt unike DNA blir lagret i et smykke som du kan ta med hjem.

Samarbeidspartnere