Lag et DNA smykke

15 Feb 2015 -
12:00 til 14:00

1 Lær å ekstrahere DNA via DIY (Do It Yourself) metoden
Ditt unike DNA blir lagret i et smykke som du kan ta med hjem. 

Samarbeidspartnere