Paneldebatt 1 - DNA i kunst og etterforskning

7 Feb 2015 - 13:30

Åpningsprogrammet til Article byr på spennende debatter om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk.
i/o/lab har invitert Bioteknologirådet, GENA - Institutt for DNA analyse og privatetterforsker Vanvik til en samtale med kunstneren Paul Vanouse.

Paneldeltakere
Paul Vanouse, kunstner
Ragne Farmen, dr. philos og daglig leder GENA - Institutt for DNA analyse
Bjørn Thorleif Vanvik, privatetterforsker BTV Consulting Vanvik
Hege Tapio, daglig leder i/o/lab – Senter for Framtidskunst

Paneldiskusjon er ledet av Bioteknologirådets direktør Sissel Rogne.

Diskusjonen vil bli på Engelsk og norsk

Samarbeidspartnere