Kunstnerpresentasjon - Paul Vanouse

7 Feb 2015 - 13:00

KUNST og DNA-teknologi
Kunstneren Paul Vanouse gir en introduksjon til sine arbeider.
Paul Vanouse er en kunstner og professor i Visuelle studier ved Universitetet i Buffalo, NY, hvor han leder programmet Emerging Practices. Tverrfaglighet og lidenskapelig amatørisme veileder hans kunstpraksis. Hans biologiske og interaktive medieprosjekter har vært utstilt i over 20 land og bredt over hele USA.  Hans siste prosjekter, "Latent Figure Protocol", "Ocular Revision" og "Suspect Inversion Center" bruker molekylærbiologiske teknikker for å utfordre "genom-hypen" og å konfrontere spørsmål rundt DNA analyse, spesielt ideen til det mest autoritære bildet av vår tid, at DNA fingeravtrykk, er liksom naturlig.

http://paulvanouse.com/

Samarbeidspartnere