Morten Tønnesen

Tønnesen vil presentere: "Om det menneskeskapte økologiske hierarki i Antropocen"
Begrepet "Antropocen", menneskets epoke, har de siste årene spredd seg blant akademikere, og kan nå være i ferd med å bli en offisiell betegnelse på vår tid. Faktum er at vi idag overgår naturkreftene i å "flytte fjell", og i stor grad dominerer planetens landskaper.

----------------------------------------------------------------------------------

Morten Tønnessen (40) er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger (Institutt for sosialfag). Han har vært medredaktør for to bøker med Antropocen-tema, og skrev for noen år siden artikkelen "The global species", som er knyttet til samme tematikk. Morten driver ellers bedriften "Spør Filosofen" (http://spørfilosofen.no), som tilbyr filosofi til folket. 

Samarbeidspartnere