Kristin Aaser Lunde

"Kan vi forstå årsakene til nevrodegenerative sykdommer ved å studere gener?" - Kristin vil snakke om hvordan vi kan forstå årsakene bak nevrodegenerative sykdommer ved å studere vårt genetiske materiale. Hun vil snakke om hva arvestoffet vårt er, hvordan det virker og hvorfor det er viktig med denne typen forskning. Så vil jeg også forsøke å kort vise noen eksempler på hva vi har lært fra slike studier de siste tiårene, og litt om hva vi kan forvente oss av fremtidens medisiner for nevrodegenerative sykdommer.

--------------------------------------------------------------------------------

Kristin Aaser Lunde har studert kunsthistorie og filosofi ved Universitetet i Bergen, før hun hoppet av, flyttet til Stavanger og tok en mastergrad i biologisk kjemi her i 2012. Gjennom mastergradsutdanningen har hun jobbet hovedsakelig med problemstillinger innen kloroplastenes delingsmekanismer (altså planteforskning). Siden 2012 har hun jobbet som forsker innen nevrovitenskap og er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger Universitetssykehus, hvor hun nå holder på med en doktorgrad i samarbeid med UiS.

Samarbeidspartnere