Dr. Fern Wickson

Fern Wickson, forsker 1 og prosjektleder for Samfunn, økologi og etikk-instituttet (SEED) ved GenØk Senter for biosikkerhet i Tromsø.

Vil presentere:

Is there a place for GMOs in the Noah’s Ark for seeds?

Fern har en PhD i økologi og statsvitenskap, og jobber som tverrfaglig forsker med mål om å fremme bærekraftig landbruk, ansvarlig innovasjon og robuste sosio-økologiske fremtider. Hun har organisert og undervist i kapasitetsbyggingskurs verden rundt om holistiske tilnærminger til biosikkerhetsvurderinger for genmodifiserte organismer, og foredrar jevnlig om etikk og styring av nye teknologier. Hun er ekspertmedlem i Bioteknologirådet og tidligere president for den internasjonale Society for the Study of New and Emerging Technologies (S.Net). Hun har også sittet i styret for European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) og i ekspertarbeidsgruppen til Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) for forskjellige forestillinger om naturens verdi. Hun eies av to gamle norske elghunder, liker å undervise i yoga på fritiden og forbløffes hele tiden av mangfoldet i livet på jorden.

Samarbeidspartnere