Dr. Krisztian Balog

Dr. Krisztian Balog, Intelligent Information Access, Institutt for data- og elektroteknikk, UiS
Vil presentere: 

Artificial Intelligence: From Search Engines to Digital Personal Assistants

Krisztian Balog er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger hvor han leder forskergruppen Information Access & Interaction. Forskningsinteressene hans ligger i bruken og utviklingen av informasjonsgjenfinning, informasjonsekstraksjon, og maskinlæringsteknikker for intelligente informasjonstilgangsoppgaver. Han er forfatter av over 100 akademiske publikasjoner og foredrar jevnlig på internasjonale konferanser.

Samarbeidspartnere