Inn i Det nye Eden

1 okt 2016 -
14:00 til 15:00

Bli med på vår guidete tur sammen med en kunstner og en forsker - i løpet av en time går vi sammen igjennom utstillingen og åpner for spørsmål og samtaler underveis.

Samarbeidspartnere