Gut Feeling – Fermenting collaborative cultures

17 sep 2016 -
14:00 til 17:00

Gut Feeling – Fermenting collaborative cultures:
Hvordan kan vi forestille oss en levende og bærekraftig kultur inspirert av mikroorganismer?
I denne workshopen vil du få innsikt i hvordan fermentering kan være en metode for skape bærekraftige kulturer i teori og praksis. Inspirert av bakterier kan vi omdefinere vår rolle som mennesker for å håndtere de mange utfordringene vi nå står overfor i verden.
Vi vil utforske bakteriers kreative kapasitet og estetiske språk og bli kulturelle aktivister ved å lære oss å ta vare på, fermentere og dele bakteriekulturer. Vi kartlegger vår sosiale gjæringsprosess og lager retningslinjer for fremtidig fremtog inspirert av mikroorganismer.

En praktisk, estetisk og filosofisk workshop!

Samarbeidspartnere