Margherita Pevere

Semina Aeternitatis 

Gjennom verket Semina Aeternitatis rører Margherita Pevere ved menneskets lengsel etter evigheten og ønsket om å bevare minner og informasjon for ettertiden. Prosjektet vil utvikles over flere faser, og under Article biennalen inviterer kunstneren Stavangers befolkning til å dele sine minner i prosjektets første del.

Under åpningsdagene av utstillingen vil kunstneren være tilstede for å samle inn minner som ønskes bevart til evig tid. Minnene som deles blir notert ned av kunstneren i en håndbundet minnebok - senere vil de bli transkodet til en DNA-sekvens. Denne DNA-sekvensen vil kodes inn i DNAet til bakterien Gluconacetobacter xylinus – en bakterie som produserer mikrobiell cellulose, et materiale som minner om hud og annet kroppsvev. Kunstneren vil altså bevare Stavangerfolks minner i et minne-arkiv av organisk materiale.

Som et siste ledd i prosjektet vil kunstneren forvandle cellulose-materialet gjennom å dyrke frem en serie av fem kunstverk laget av cellulose besmittet med menneskelige minner.

Den latinske tittelen på prosjektet henviser til en religiøs terminologi fra den katolske tradisjonen – den betyr ”evighetens frø” eller ”evighetens folk”. Prosjektet bygger på nye vitenskapelige studier hvor man har begynt å utvikle genetisk oppbevaring av digitale data. Fordi DNA er et svært kompakt og unikt motstandsdyktig materiale, kan informasjon som ble lagret på DNA være lesbart flere århundrer fra nå – og potensielt mye lenger under ideelle forhold. Hvilket minne ville du velge ut for evig bevaring?
 


Margherita Pevere er kunstner og uavhengig forsker. Praksisen hennes tar for seg to beslektede fenomener i menneskehetens arv: tidens tærende tann og menneskers forsøk på å motvirke livets flyktighet gjennom å kontrollere naturen. Hun jobber bade med audiovisuelle verk, organiske relikvier, papirverk, bakteriekulturer og genmanipulering.

De kunstneriske arbeidene hennes har blitt utstilt blant annet på Schillerpalais (Berlin), transmediale Vorspiel (Berlin), In/Visible Cities (Gorizia), Film Academy Skopje (Skopje), Indian Embassy in Berlin (Berlin) og Centro Candiani (Venezia). Som uavhengig forsker har hun blitt presentert på EPARM – European Platform for Artistic Research in Music Conference i Belgrade og DRHA - Digital Research for the Humanities and the Arts-konferansen i London. Hun mottok en Meisterschüler fra Berlin University of the Arts og en MFA fra School of Music and New Technologies of the Conservatory “Tartini” i Trieste, Italia.

Samarbeidspartnere