Tema : OLJE OG MILJØSIKKERHET

12 okt 2012 til 14 okt 2012

purpose Article programmet vil andre helgen (12.-14.oktober) handle om tema OLJE og MILJØSIKKERHET

Oljeboring kommer med både betydelige økonomiske fordeler, samt miljørisiko. Når vi når topp punktet for gjenvinning av olje og de økonomiske fordelene som kan oppnås fra oljeproduksjon, synes prekære kompromisser i miljøsikkerhet uunngåelig. Men vet vi egentlig hvilken miljørisiko oljeindustrien tar, og hvordan disse veies mot sine økonomiske fordeler? Hvordan vil for eksempel oppdagelsen av Johan Sverdrup-feltet påvirke miljøsikkerheten i regionen? Den beste måten å forhindre miljørisiko knyttet til oljeboring er å finne alternativer til oljen, men hvordan kan søket etter sikrere alternative energikilder bli støttet av et område hvor økonomien er støttet opp av oljeindustrien?

Her følger program for helgen:

Fredag 12.oktober
Talkaoke med Roald Kommedal, Gunhild Moe og Steinar Sanni.
(SKUR2 | kl.19.00 - 21.00 | 50 kroner | på norsk)

Fredag 12.oktober åpner vi dørene til den andre TALKAOKE arrangementet med fokus på olje, miljø og sikkerhet. I samarbeid med kunstnergruppen “The People Speak” har vi sydd sammen et program som vi håper skal få opp temperaturen og diskursen om hva folk tenker om olje og miljøsikkerhet.

Et mulig perspektiv vi vil oppfordre til å se nærmere på :

- Oljenasjonen / Oljebyen Stavanger avler næringer, kunnskap og rikdom – men hva er baksiden av medaljen? 

- Hvilke planer og tanker har vi for innovasjon rundt fremtidig satsning av bærekraftig teknologi?

- Hva er utviklingsperspektivet (etterspørselen) for oljen og hvem er den til for?

- Hva har konsekvensen av oljeindustrien vært miljømessig?

Dette skal ikke være ekspertpanel men et åpent diskusjonsforum hvor publikum kan engasjere seg og delta. Vi ønsker å pirke litt borti folks vante tankegang, stille upopulære spørsmål og fremme nye inspirerende tanker.
Vi har engasjert tre personer som vil være kveldens Talkaoke verter og initiere publikum til å delta i diskusjoner gjennom å spørre spørsmål som engasjerer publikum.

Vi vil avsløre at følgende personer vil være tilstede som våre talkaoke verter:
Roald Kommedal / http://www.uis.no/om_uis/kontakt_oss/_tilsettkatalog/tilsettkatalog/?ans...
Steinar Sanni / http://www.iris.no/home/about-iris/employees?employeename=SSAN
Gunhild Moe / http://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=2079
_________________________________________________________

Lørdag 13.oktober
Bio-trisitet workshop: Hvordan lage energi fra avløpsvann.
Ledet av Rasa Smite, Raitis Smits (RIXC), og Arturs Gruduls.
(SKUR2 | kl.14:00 - 16:00 | 100 NOK / Studenter kr 50 | registrering av e-post: contact@article.no | på engelsk)

Denne workshopen introduserer deltakerne til metoder for å generere energi ut av avløpsvann. Med bakgrunn i praktiske eksperimenter med "neste-generasjons" bioteknologi kalt 'mikrobielle brenselceller', vil deltakerne utforske hvordan denne teknologien kan tolkes gjennom kunst. Under workshopen, vil biolog Arturs Gruduls og kunstnere Rasa Smite og Raitis Smits demonstrere hvordan å lage en brenselcelle som genererer elektrisitet fra bakterier som lever i skittent vann. Sammen med deltakerne, vil de gjennomføre forsøk med ulike energikilder (for eksempel jord). Deretter ved bruk av sine egne selvlagde "bio-trisitet 'celler, vil deltakerne bli invitert til å utforme et bakterie-batteri nettverk som vil danne grunnlag for eksperimenter som kan transformere elektriske signaler til lyd og' live streams". I løpet av disse hands-on aktivitetene vil workshop lederne introdusere deltakerne til vitenskapelige visjoner og kunstneriske tilnærminger knyttet til fremtiden for denne nye teknologien, samt oppmuntre deltakerne til å utvikle sine egne.
_________________________________________________________

Søndag 14.oktober
Artist Talk
ARTIST TALK : DEN STORE ENERGI [R]EVOLUSJONEN / RASA SMITE, RAITIS SMITS (RIXC)
"A Vast Energy [R]evolution. Artists and Scientists Joining Forces in the Quest for Renewable Future"
Presentasjonen blir holdt av Rasa Smite, Raitis Smits (RIXC)
(SKUR 2 | kl.14.00-16:00 | 50 kroner | på engelsk)

Steinalderen tok ikke slutt bare fordi steinene ble borte. For tiden nærmer vi oss slutten av oljealderen.
I motsetning til de scenarioene som vi ble presentert siden de første oljekrisene i 1970 - ikke fordi oljeressursene ville ta slutt, vi er snarere vitne til et paradigmeskifte. I jakten på en bærekraftig fremtid, står forskere og kunstnere sammen om å erstatte de apokalyptiske visjonene som økologiske katastrofer og utarming av ressurser med levedyktige alternativer. Mens forskerne søker etter enorme energiressurser og ingeniørene utvikler neste generasjons teknologier, tilnærmer kunstnerne seg energi og bærekraft fra sosio-kulturelle og tverrfaglige perspektiv. Kunstnerne, som en gang var engasjert med informasjonsteknologi ved å utforske digitale grenser, har i dag utvidet sine nettverk og erfaringer ved å arbeide sammen, ikke bare med forskere og ingeniører, eller arkitekter og designere, men også med fagfolk og eksperter fra andre felt, samt med lokalsamfunn i både urbane og rurale områder. Kunstnere fra nystiftede Renewable Network utforsker kantene av en bærekraftig utvikling - sammen med forskere eksperimenterer de med uendelige og enorme energikilder - ved å bygge enheter som genererer elektrisitet fra bakterier og avløpsvann, juice fra Aronia bær og sollys, samt fra elektromagnetisk stråling fra omgivelsene og verdensrommet.
Sammen med forskere og lokalsamfunn - utforskes mat som energikilde, kombinasjoner av lokale tradisjoner og moderne alternativer.
Sammen med arkitekter og designere - bygges futuristiske visjoner med stedfestet informasjon og energiinfrastruktur ennå er globalt tilkoblet.
Dermed forlater kunsten sin autonome stilling for en bærekraftig fremtid, den fyller istedet rollen som katalysator og blir mer influert ved å etablere nye samarbeid, finne nye måter for hvordan betrakte og tilnærme seg verden.

Samarbeidspartnere