Tema : KULTURELL ØKONOMI

25 okt 2012 til 28 okt 2012

Kultursektoren er et lett bytte for lokale og nasjonale myndigheter som må kutte sine utgifter i disse tider med økonomisk krise. Det generelle argumentet for disse kuttene er at kultur er en luksus som vi bare kan ha råd til i gode tider. Andre derimot hevder at kultur er et offentlig gode som trenger stimulering, spesielt i en tid med krise. Bør Stavangers lokale myndigheter kutte økonomisk støtte eller investere i kunst i disse tider med økonomisk fortvilelse? Og hvordan skal en slik politikk skal gjennomføres? Vet vi hvor mange kunstnere er som aktive i Stavanger-regionen og hva effekten av en slik politikk ville være? Kort sagt, hvor viktig er kunst i regionen og hvor mye er det verdt å investere i?

Samarbeidspartnere