Artist Talk : Den store Energi [R]evolusjonen / Rasa Smite, Raitis Smits (RIXC)

14 okt 2012 -
14:00 til 16:00

"A Vast Energy [R]evolution. Artists and Scientists Joining Forces in the Quest for Renewable Future"
Presentasjonen blir holdt av Rasa Smite, Raitis Smits (RIXC)
(SKUR 2 | kl.14.00-16:00 | 50 kroner | på engelsk)

Steinalderen tok ikke slutt bare fordi steinene ble borte. For tiden nærmer vi oss slutten av oljealderen.
I motsetning til de scenarioene som vi ble presentert siden de første oljekrisene i 1970 - ikke fordi oljeressursene ville ta slutt, vi er snarere vitne til et paradigmeskifte. I jakten på en bærekraftig fremtid, står forskere og kunstnere sammen om å erstatte de apokalyptiske visjonene som økologiske katastrofer og utarming av ressurser med levedyktige alternativer. Mens forskerne søker etter enorme energiressurser og ingeniørene utvikler neste generasjons teknologier, tilnærmer kunstnerne seg energi og bærekraft fra sosio-kulturelle og tverrfaglige perspektiv. Kunstnerne, som en gang var engasjert med informasjonsteknologi ved å utforske digitale grenser, har i dag utvidet sine nettverk og erfaringer ved å arbeide sammen, ikke bare med forskere og ingeniører, eller arkitekter og designere, men også med fagfolk og eksperter fra andre felt, samt med lokalsamfunn i både urbane og rurale områder. Kunstnere fra nystiftede Renewable Network utforsker kantene av en bærekraftig utvikling - sammen med forskere eksperimenterer de med uendelige og enorme energikilder - ved å bygge enheter som genererer elektrisitet fra bakterier og avløpsvann, juice fra Aronia bær og sollys, samt fra elektromagnetisk stråling fra omgivelsene og verdensrommet.
Sammen med forskere og lokalsamfunn - utforskes mat som energikilde, kombinasjoner av lokale tradisjoner og moderne alternativer.
Sammen med arkitekter og designere - bygges futuristiske visjoner med stedfestet informasjon og energiinfrastruktur ennå er globalt tilkoblet.
Dermed forlater kunsten sin autonome stilling for en bærekraftig fremtid, den fyller istedet rollen som katalysator og blir mer influert ved å etablere nye samarbeid, finne nye måter for hvordan betrakte og tilnærme seg verden.

Samarbeidspartnere