Terike Haapoja (FI)

Terike Haapoja (FI) / ”Entropy”
Visningssted : Bispekapellet Stavanger Domkirke
Åpningstider: 15-17 september: 18.00-20.00 /
Lør-søn: 12.30-16.00

Et infrarødt kamera danner et bilde ved hjelp av infrarød stråling i stedet for synlig lys. Slike kameraer driver på bølgelengder opp til 14 000 nanometer. Målingene visualiseres i et bilde som minner om det vi ser med det blotte øye, men likevel er bildet basert på datavisualisering, ikke på spor av lys som i tradisjonell fotografering.

Det ligger i naturen til optiske enheter som infrarøde kameraers å forskjønne motivet: Enhetene kalibreres til å reagere på et smalt strålingsomfang, for å oppnå mest mulig nøyaktig informasjon. Enheten “ser” kun det den er programmert til å se. Mens bildet avslører noe av den usynlige realiteten, blir bildet dermed en overflate som dekker andre realiteter.
Videoinstallasjonen ENTROPY viser nedkjølingen av en hestekropp etter at den døde, tatt opp med et infrarødt kamera. Den originale lengden på 9 timer er redigert ned til en 25-minutters syklus.

BIOGRAFI
Terike Haapoja er en visuell kunstner som arbeider og bor i Helsingfors i Finland. Arbeidet hennes består av videoer, installasjoner og sceneprosjekter, karakterisert av nyskapende bruk av nye medier og ny teknologi. Haapojas arbeid har blitt vist flere steder i solo- og gruppeutstillinger og festivaler både nasjonalt og internasjonalt. Hun jobber også som regissør og visuell designer for samtidige utøvende kunstprosjekter.

Haapoja har Mastergrad både fra Finlands teaterakademi (avdeling for utøvende kunst og -teori) og fra Bildekunstakademiet i Finland. Hun jobber for øyeblikket med sitt kunstneriske doktorgradsprosjekt ved Bildekunstakademiet i Helsingfors. Forskningsprosjektet, med tittelen ”Technologies of Encounter”, tar for seg tilknytningen mellom bruken av ny teknologi i samtidig kunst og naturvitenskapelige verdensbilder og miljøetikk.

Med bakgrunn i aktivisme, tar Haapoja aktivt del i diskusjonene om bærekraftighet og miljøproblemer relatert til kunst. Haapoja er medlem av det finske biokunstsamfunnet og har opprettet økologi-, etikk-, og kunstprogrammet ved Bildekunstakademiet i Finland.

Haapoja representeres av Gallery Kalhama&Piippo Contemporary.

www.terikehaapoja.net
www.kalhamapiippo.com

Samarbeidspartnere