Lerato Shadi (ZA)

17 september
CAMP ARTICLE
Tou Scene Scene1 / Kl 12.00-16.00

Hema, av Lerato Shadi
5 min: 26 sek, 2007

Hema (eller seks timer med ut-pust fanget i 792 ballonger) tar et offentlig rom som utgangspunkt. Arbeidet er basert på opptak av en performance iscenesatt av Shadi ved kontorene til reklamebyrået Ogilvy i Cape Town. Hun forteller at valg av kontekst kan knyttes til det moderne arbeidsmiljø, hvor våre primære behov med riktig pust og fysisk holdning lett blir glemt. Gjennom performancen, brukte kunstneren nøyaktig seks timer sittende på trappen i midten av bygningen, og pustet hvert eneste pust i ballonger.

Lerato Shadi er en sørafrikansk visuell / performancekunstner og bor og jobber i Johannesburg. Hun har en uteksaminert fra universitetet i Johannesburg og har utstilt mye de siste to årene. Hun bor og arbeider i Johannesburg

Samarbeidspartnere