UTLYSING FOR DELTAKERE TIL ARTICLE BIENNALEN 2016

August - oktober 2016 presenteres den sjette Article biennalen i Stavanger
Article-biennalen produseres og arrangeres av i/o/lab Senter for Framtidskunst - en kunstnerdrevet organisasjon som tilbyr kompetanse innen feltet kunst, ny teknologi og vitenskap. i/o/labs prosjekter har ofte blitt nevnt blant de mest innovative og interessante kunstprosjektene i regionen og nasjonalt. Gjennom å presentere innovative kunstneriske prosjekter innen krysningsfeltet kunst/vitenskap skaper i/o/lab en møteplass mellom kunst og forskning, som retter seg mot et bredt publikum med forankring i lokalsamfunnet. Article biennalen fremmer kunst som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid. Article biennalen 2016 vil kurateres av i/o/lab ved Hege Tapio i samarbeid med co-kurator Nora Vaage, som skriver sin doktoravhandling om Biokunst ved Universitetet i Bergen.

TEMA for Article biennalen 2016

Det nye Eden - eller det nye paradis… Hva skjer når mennesket får kunnskap om alt og mulighet til å skape verden i sitt bilde? Hvor går grensen mellom det gode og det onde, og vil vi kunne vite alt, eller ha evig liv?

Ifølge kristendommens skapelseshistorie levde mennesket ubekymret og uskyldig i Edens hage, frem til slangen fristet Adam og Eva til å spise av kunnskapens tre. Article-biennalen 2016 vil med utstillingen Det nye Eden utforske vår avanserte kunnskap om å manipulere liv, og hvor vi kan være på vei med dette. I Det nye Eden finnes skapninger som har blitt til gjennom avanserte inngrep i naturens gang. Vi har i dag kunnskap nok til å skape gull, få hud til å stå i mot kuler, og oppbevare informasjon i DNA. Hva gjør vi med denne kunnskapen? Og hva gjør den med oss? Hvordan innvirker de nye bioteknologiene på samfunnet?

Vi søker etter nordiske kunstnere og akademikere som kan bidra til programmet. Kunstutstillingen vil suppleres med arrangementer i form av diskusjonspaneler, kunstnerpresentasjoner og aktiviteter rettet mot barn og unge. Det arbeides også med å opprette et mobilt laboratorium som vil turnere rundt i distriktet under utstillingsperioden. Vi ber interesserte sende en mail hvor de presenterer sitt bidrag til programmet.

Det innsendte materiellet bør ikke overstige 2Mb og sendes til contact@article.no

DEADLINE 28.SEPTEMBER 2015

Samarbeidspartnere