ARTICLE BIENNALEN 2015

6.Februar – 1.Mars 2015 presenteres den femte Article biennalen 
- denne gang i samarbeid med MUST Stavanger kunstmuseum.

Article biennalen fremmer kunst som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår vår samtid.

Tema for Article biennalen 2015
Konsept og tematikk for Article biennalen 2015 vil dreie seg om krysningsfeltet kunst og vitenskap, med fokus på kunst som tar i bruk og kommenterer DNA og nanoteknologi.
Tilgang på informasjon og bruk av ny teknologi har inspirert kunstnere til å utforske kreative, etiske og filosofiske aspekter av vitenskapen. Kunstnerne visualiserer det usynlige og redefinerer begrepet estetikk og hva som menes med kunst. Under Article biennalen møter vi kunstverk som stiller spørsmål ved DNA teknologi vedrørende opphavsrett og personvern, kunstverk malt med nanopartikler av sølv og et nytt supermarked med kunstneriske spekulative nano produkter.
Utstillingen suppleres med arrangementer i form av diskusjonspanel, kunstner presentasjoner og aktiviteter rettet mot barn og unge.

Article biennalen produseres og arrangeres av i/o/lab Senter for Framtidskunst - en kunstnerdrevet organisasjon som tilbyr kompetanse innen feltet kunst, ny teknologi og vitenskap. Gjennom å presentere kunst innen krysningsfeltet kunst/vitenskap med innovative kunstneriske prosjekter – skaper i/o/lab en møteplass mellom kunst og forskning til flere målgrupper i samfunnet.

Article biennalen er støttet av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune.
Samarbeidspartnere: MUST Stavanger kunstmuseum, Bioteknologirådet, GENA - Institutt for DNA analyse, Universitet i Stavanger,
SUS Stavanger universitetssykehus, Norsk kreftgenomikkonsortium (NCGC), PNEK Produksjons nettverk for elektronisk kunst.

 

Samarbeidspartnere